راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ
مانیتورینگ

بخش مانیتورینگ میز‌کار، بخشی بسیار جذاب برای ارائه گزارشات مدیریتی به مدیر میزکار می‌باشد.

نحوه دسترسی

نکته

برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید.


 

در این بخش نمودارهایی با موضوعاتی در شاخه‌های متفاوت در رابطه با عملکرد افراد در میزکار شما به شما نمایش داده می‌شود.

در نگاه اول در بخش بالا اطلاعات کلی میزکار به شما نمایش داده خواهد شد.

 

 

مانیتورینگ پروژه‌ها، مانیتورینگ وظایف، مانیتورینگ پرونده مشتریان، صورتجلسات و در نهایت مانیتورینگ اعضا در این بخش در دسترس شما خواهد بود.

 

نکته

برخی امکانات معرفی شده در این بخش در نسخه سازمانی در دسترس قرار دارد.

 

امکانات کلی

در صفحه اصلی بخش مانیتورینگ یک گزارش کلی از روند شرکت شما برای شما نمایش داده می‌شود. این نمودارها شامل نمودار گفتگوها در ۳۰ روز گذشته، نامه‌ها در ۳۰ روز گذشته و در ادامه یک نمودار دایره‌ای مبنی بر میزان انجام کارها در ۳۰ روز گذشته که به صورت مجزا میزان پیشرفت هر کدام از پروژه‌های شما را به شما نمایش می‌دهد و در قسمت زیرین نمودارهایی به صورت تفکیک شده از وضعیت پروژه‌های شما به نمایش در می‌آید.

در ادامه نمودارهای تعداد کل وظایف ایجاد شده، نمودار کل وظایف انجام شده، تعداد کل پرونده‌های ایجاد شده در بخش پرونده مشتریان و در آخر تعداد یادداشت‌های ایجاد شده در ۳۰ روز گذشته به نمایش در می‌آید.

انتقال پرونده مشتریان از فایل اکسل به میزیتو

مانیتورینگ اعضا