راهنمای میزیتو پرونده مشتریان آشنایی با پرونده مشتریان
آشنایی با پرونده مشتریان

 

آشنایی با بخش پرونده مشتری

مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری همیشه یکی از جذابترین بخش‌های هر کسب‌وکاری است.
برای هر مدیری مهم است که بداند:
سابقه ارتباطات تلفنی با مشتری چه بوده است؟ (امکان ثبت گزارش تماس)
مشتری چه نیازهای داشته و چه پاسخ هایی دریافت کرده است؟ (امکان ثبت گزارش تماس)
چه افرادی از تیم با مشتری در ارتباط بوده‌اند؟ (اعضای پرونده مشتری)
چه افرادی از سازمان مشتری با تیم در ارتباط بوده‌‌اند؟ (بخش نمایندگان در پرونده مشتری)
چه اسنادی در بایگانی پرونده مشتری وجود دارد؟ (امکان ثبت اسناد)
درخواست‌های گذشته مشتری چه بوده و چه کسانی آن‌ها را پیگیری کرده‌اند؟ (وظایف پیگیری در پرونده مشتری)
اسناد مالی پرداختی قبلی مشتری چه بوده است؟ (ثبت اسناد مالی)
آخرین درخواست و خرید مشتری مربوط به چه زمانی بوده است؟ (ثبت اسناد مالی)
فرصت‌های فروش بعدی به مشتری چه مبالغی است؟ (ثبت فرصت فروش)
درآمدهای احتمالی ماه‌های آینده تیم فروش چه میزان است؟ (مانیتورینگ فرصت فروش)
چه افرادی از تیم فروش با چه مشتریانی در ارتباط هستند؟ (برچسب پرونده مشتری)
مشتری در چه مرحله‌ای از پیگیری قرار دارد؟ (برچسب پرونده مشتری)
مکاتبات رسمی درون و برون سازمانی در رابطه با مشتری چیست؟ (اتصال نامه به پرونده مشتری)
و....
تمامی این موارد در پرونده مشتریان میزیتو قابل ثبت و پیگیری است.
در ادامه به نحوه دسترسی به پرونده مشتری خواهیم پرداخت.
 

نکته

این قسمت فقط برای افرادی فعال است که مدیر یا مدیران میزِکار، دسترسی پرونده مشتریان به آن‌ها داده باشند.

 

دسترسی به پرونده مشتریان

۱- مجوز

ایجاد دسترسی برای افراد در تنظیمات میزکار / مجوزها

 

 

۲-ایجاد پرونده

اضافه کردن عضو یا اعضاء به پرونده مشتری جهت مشاهده اطلاعات پرونده

در بخش پرونده مشتریان امکان ورود اطلاعات مشتریان و نیز گفت‌و‌گو در مورد آن‌ها با همکاران وجود دارد. همچنین امکان دسته‌بندی مشتریان با برچسب گذاری و ایجاد پیگیری‌های مختلف از جمله تلفنی برای مشتریان مختلف وجود دارد.

 

حذف و آرشیو یادداشت

بخش‌های پرونده مشتریان

لینک این راهنما کپی شد!