راهنمای میزیتو پرونده مشتریان آشنایی با پرونده مشتریان
آشنایی با پرونده مشتریان
نکته: این قسمت فقط برای افرادی فعال است که مدیر یا مدیران میزِکار، دسترسی پرونده مشتریان به آن‌ها داده باشند.

 

دسترسی به پرونده مشتریان دو مرحله دارد.

مراحل اول: ایجاد دسترسی برای افراد در تنظیمات میزکار / مجوزها

 

 

مرحله دوم: اضافه کردن عضو یا اعضاء به پرونده مشتری جهت مشاهده اطلاعات پرونده

در بخش پرونده مشتریان امکان ورود اطلاعات مشتریان و نیز گفت‌و‌گو در مورد آن‌ها با همکاران وجود دارد. همچنین امکان دسته‌بندی مشتریان با برچسب گذاری و ایجاد پیگیری‌های مختلف از جمله تلفنی برای مشتریان مختلف وجود دارد.

 

حذف و آرشیو یادداشت

بخش‌های پرونده مشتریان