راهنمای میزیتو وظایف آشنایی با بخش وظایف
آشنایی با بخش وظایف

دسترسی به منو وظایف

دسترسی به صفحه وظایف از طریق نوار عمودی سمت راست و با کلیک بر روی « وظایف » امکان پذیر است.

با بخش‌های این قسمت آشنا شویم.

 

 

بخش‌‌های منو وظایف

 کارهای من: کارهایی که برای من تعریف شده

 تقویم: نمایش وظایف بر روی تقویم

 پیگیری از دیگران: وظایفی که برای دیگران تعریف کرده اید

 انجام شده روزانه: تمامی وظایف انجام شده در پروژه‌های متفاوت

 دسته‌بندی کار‌ها: تفکیک وظایف بر اساس پروژه‌ها

 برچسب‌ها: تفیک وظایف بر اساس برچسب روی وظیفه

 مرتب سازی: براساس چه شیوه‌ای وظایف نمایش داده شوند


با مراجعه به منو وظایف / از گزینه مرتب‌سازی / می‌توانید براساس موارد مختلف مانند زمان یادآوری و مهلت انجام، مرتب سازی را انجام دهید.

در این قسمت امکان مرتب‌سازی لیست وظایف براساس انتخاب‌های زیر ممکن است.

پیش‌فرض

آخرین تغییرات

زمان ایجاد

مهلت انجام / زمان یادآوری 

 فیلتر نمایش وظایف: وظایف براساس فیلترهای متفاوت نمایش داده می‌شوند

 ایجاد وظیفه: تعریف وظیفه جدید

 کارهای دارای تاخیر: کدام کارهای شما در حالت تاخیر هستند

 کارهای امروز: چه کارهایی مربوط به امروز هستند

 کارهای آینده: چه کارهای در آینده باید انجام شود

نظرسنجی

ایجاد وظیفه

لینک این راهنما کپی شد!