یادداشت‌ها

دسترسی به یاداشت‌ها

دسترسی به صفحه یادداشت‌ها از طریق نوار عمودی سمت راست و دکمه « یادداشت‌ها » امکان‌پذیر است.

در بخش سرویس یادداشت‌ها شما می‌توانید برای خود به صورت شخصی یادداشت‌های چسبنده درست کنید، همچنین در این بخش امکان گذاشتن برچسب بر روی یادداشت‌ها، تعویض رنگ، اضافه کردن چک‌لیست و اضافه کردن تصویر به یادداشت وجود دارد.

 

 

 

نکته

بخش یادداشت‌ها کاملاً شخصی بوده و تنها شما به محتوای آن دسترسی دارید.

 

اتصال نامه به پرونده مشتری

ایجاد یادداشت جدید

لینک این راهنما کپی شد!