راهنمای میزیتو فیلم‌های آموزشی میزیتو ویدیوی میزیتو - وظایف
ویدیوی میزیتو - وظایف
 

 

🔸سلام 👋


این چهارمین ویدیوی آموزشی میزیتو هست و در این ویدیو به بخش وظایف خواهیم پرداخت.


✅۱-    بخش وظایف چه کاربردی دارد؟
هر فرد وظایفی دارد که در بخش‌های مختلف برای ایشان تعریف شده است. برای بررسی این وظایف نیاز نیست به تک تک بخش‌ها سر بزنید، بلکه کافیست منو وظایف خود را باز کنید تا به تفکیک وظایف خود را مشاهده نمایید.

 

✅۲-   امکانات بخش وظایف چیست؟
🔸کارهای من:

مجموعه تمام وظایف من اینجاست. تمام وظایفی که برای من تعریف شده است، چه وظایفی که خودم تعریف کردم و چه وظایفی که دیگران برایم تعریف کرده‌اند.


🔸تقویم وظایف:
تمام وظایف خود را روی تقویم ببینید و با فیلترهای موجود وظایف را فیلتر کنید تا زودتر به وظایف مد‌نظر خود برسید.
⭕️نکته: مدیران میزکار با تنظیم مجوزهای خاص امکان مشاهده وظایف تمام همکاران بر روی تقویم این بخش خود را دارند. 


🔸پیگیری از دیگران:
تمام وظایفی که برای دیگران تعریف کرده‌اید را به تفکیک در این قسمت ببینید.


🔸انجام شده روزانه:
اگر نیاز به بررسی وظایف انجام شده خود دارید در این قسمت ببینید، فیلتر کنید و براساس تاریخ، جدول خروجی دریافت کنید.
⭕️نکته: مدیران میزکار امکان مشاهده وظایف انجام شده همه همکاران را در این قسمت دارند.


🔸امکانات روی یک وظیفه:
◾️ تعیین زمان یادآوری، مهلت انجام، زمان شروع و پایان وظیفه
◾️ تعیین یک یا چند نفر انجام دهنده برای وظیفه
◾️ تعیین تاییدکننده نهایی برای وظیفه
◾️ تعریف چک لیست در وظیفه
◾️ تعریف وظایف تکرارشونده روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و حالت خاص در وظیفه
◾️ تغییر میزان پیشرفت و درج گزارش و منشن افراد در گزارشات وظیفه
◾️ ثبت سوابق کامل وظیفه
◾️ تعیین وزن وظیفه

 

بخش‌های مختلف منو وظایف

 

 

 کارهای من: کارهایی که برای من تعریف شده

 تقویم: نمایش وظایف بر روی تقویم

 پیگیری از دیگران: وظایفی که برای دیگران تعرف کرده اید

 انجام شده روزانه: تمامی وظایف انجام شده در پروژه‌های متفاوت

 دسته‌بندی کار‌ها: تفکیک وظایف بر اساس پروژه‌ها

 برچسب‌ها: تفیک وظایف بر اساس برچسب روی وظیفه

 مرتب سازی: براساس چه شیوه‌ای وظایف نمایش داده شوند

 فیلتر نمایش وظایف: وظایف براساس فیلترهای متفاوت نمایش داده می‌شوند

 ایجاد وظیفه: تعریف وظیفه جدید

 کارهای دارای تاخیر: کدام کارهای شما در حالت تاخیر هستند

 کارهای امروز: چه کارهایی مربوط به امروز هستند

 کارهای آینده: چه کارهای در آینده باید انجام شود

ویدیوی میزیتو - پروژه

ویدیوی میزیتو - پرونده مشتریان