راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ وظایف
مانیتورینگ وظایف

نحوه فعالسازی

نکته

برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید.

 

نکته

این بخش تنها برای مدیران میزکار فعال است و در حالت کلی تمامی وظایف ایجاد شده برای هر فردی در میز کار در این بخش نمایش داده می‌شود.

 

فیلترها

در صورت نیاز با فیلترهای متفاوت مانند:

  • ایجاد‌کننده وظیفه
  • مسئول انجام وظیفه
  • وضعیت انجام شده یا نشده وظیفه
  • دسته‌بندی وظیفه
  • برچسب وظیفه

امکان فیلتر وظایف میزکار در بخش مانیتورینگ وظایف برای شما وجود خواهد داشت. با اعمال هرکدام از فیلترها تعداد کمتری از وظایف مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد.

 

مانیتورینگ پروژه‌ها

مانیتورینگ پرونده مشتریان