راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ وظایف
مانیتورینگ وظایف

 

نکته: برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید

 

نکته: این بخش تنها برای مدیران میزکار فعال است و در حالت کلی تمامی وظایف ایجاد شده برای هر فردی در میز کار در این بخش نمایش داده می شود.

 

در صورت نیاز با فیلترهای متفاوت مانند:

امکان فیلتر وظایف میزکار در بخش مانیتورینگ وظایف برای شما وجود خواهد داشت. با اعمال هرکدام از فیلترها تعداد کمتری از وظایف مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد.

 

مانیتورینگ پروژه‌ها

مانیتورینگ پرونده مشتریان