راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - گانت چارت
بخش‌های پروژه - گانت چارت

نمودار گانت:
نمودار گانت معمولاً برای تصویر‌سازی فعالیت‌ها (وظایف یا رویدادها) است که در یک خط زمانی افقی نمایش داده می‌شود. این نمودار بر پایه طرح اصلی هنری گانت بنا شده که خود از هارمونوگرافی کارول آدامیسکی تکامل یافته است.
نمودار گانت یک نمودار میله‌ای افقی است که طرح برنامه‌ریزی شده پروژه و وظایف یا رویدادهای آن را بین تاریخ شروع و پایان نشان می‌دهد. هر نوار افقی در نمودار گانت نشان دهنده یک کار است، در حالی که تاریخ‌ها به صورت عمودی قرار می‌گیرند.
نمودا‌رهای گانت مدرن همچنین می‌توانند وابستگی‌های وظایف را نسبت به هم نشان دهند. یک نمودار گانت ساده، مهلت‌ها و پیشرفت پروژه را شفاف می‌کند. همه اعضای تیم شما می‌دانند که باید روی چه چیزی کار کنند و این وظیفه چه زمانی و چگونه بر پروژه کلی تأثیر می‌گذارد.
در حالی که تقریبا هیچ دو نمودار گانتی یکسان به نظر نمی‌رسند، بیایید نگاهی دقیق‌تر به اجزای اصلی آنها بیندازیم.
امکانات و اجزای گانت:
•    عنوان گانت: عنوان گانت همان عنوان پروژه خواهد بود و برای ویرایش آن باید عنوان پروژه را ویرایش نمود.
•    لیست گانت: در این بخش فاز ها و وظایف گانت و ترتیب انها بصورت لیست نمایش داده می‌شود.
•    فاز: هر پروژه را می‌توان به بخشها و مراحل مختلف تقسیم کرد که به آنها فاز پروژه گفته می‌شود.
•    وظایف: هر فعالیت و کاری که در پروژه وجود داشته باشد در قالب وظیفه تعریف می‌شود. وظایف می‌توانند عضو یک فاز و یا بصورت مستقل در گانت ثبت و ایجاد شود. 
•    وابستگی: اگر بخواهیم وظیفه ای به وظیفه دیگر وابسته باشد و تا زمانی که وظیفه اول انجام نشده است، وظیفه دوم امکان تکمیل شدن (انجام شدن) نداشته باشد، وابستگی را تعریف می کنیم. 

وابستگی در گانت از طریق یک فلش نمایش نسبت داده می‌شود و جهت فلش نشانگر وظیفه وابسته است.
نکته: یک وظیفه می‌تواند به چند وظیفه وابسته باشد و یا چند وظیفه به یک وظیفه وابسته باشند.
•    نمودار گانت: در این بخش یک جدول با ستون های مختلف قرارداد که هر ستون طبق تقویم تاریخ یک روز را نمایش می‌دهد. در نمودار گانت محدوده زمانی پروژه گانت، محدوده زمانی هر فاز، محدوده زمانی هر وظیفه، خط عمودی تاریخ امروز و فلش های مربوط به وابستگی وظایف نمایش داده می‌شود.

 


 

  محدوده زمانی گانت:

محدوده زمانی کل گانت چارت که بسته به وظایف اضافه شده به گانت و تاریخ‌‌های ‌‌آنها تغییر خواهد کرد. این محدوده از زمان شروع اولین وظیفه اضافه شده تا مهلت انجام آخرین وظیفه ترسیم می‌شود.
  محدوده زمانی فاز:

محدوده زمانی فاز ایجاد شده که بسته به وظایف اضافه شده به فاز و تاریخ‌‌های ‌‌آنها تغییر خواهد کرد. این محدوده از زمان شروع اولین وظیفه اضافه شده تا مهلت انجام آخرین وظیفه ترسیم می‌شود.
  نشانگر (خط عمودی) امروز:

همیشه تاریخ امروز روی گانت چارت را نمایش می‌دهد.

  محدوده زمانی وظیفه:

از زمان شروع وظیفه تا زمان مهلت انجام را در یک خط سیر زمانی روی گانت نمایش می‌دهد.
  وظیفه دارای تاخیر:

وظایفی که خط سیر زمانی آن‌ها از تاریخ امروز عقب‌تر باشد دارای تاخیر هستند و با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.
  وظیفه انجام شده:

وظایفی که تیک تکمیل آن‌ها بخورد به رنگ خاکستری در خواهند آمد.
  درصد پیشرفت وظیفه:

میزان تغییر در درصد پیشرفت وظیفه در نمایش گانت به صورت یک نوار باریک زیر وظیفه نمایش داده خواهد شد.
  وابستگی صحیح وظایف:

وظایفی که تقدم و تاخر تاریخی آن‌ها رعایت شود امکان وابستگی صحیح دارند. برای وابستگی نباید زمان دو وظیفه همپوشانی داشته باشند و باید وظیفه دوم (وابسته شده) بعد از تاریخ وظیفه اول (وابسته) تعریف و سپس دو وظیفه بهم وابسته شوند.

  وابستگی اشتباه (قرمز رنگ):

وقتی وظیفه دوم نسبت به وظیفه اول همپوشانی زمانی دارند وابستگی به صورت ناصحیح و به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. در واقع نباید دو وظیفه که تداخل زمانی دارند را به هم وابسته کنید.
 

موارد استفاده نمودار گانت:
نمودار گانت در درجه اول برای کمک به برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه‌ها در هر اندازه استفاده می‌شود، اما به صورت ویژه برای ساده‌سازی پروژه‌های پیچیده مفید خواهد بود. مدیریت پروژه با نمودار گانت می‌تواند شامل هر چیزی از برنامه‌های مدیریت منابع گرفته تا برنامه‌ریزی کمپین‌های بازاریابی باشد.
درک محدوده و الزامات یک پروژه با نمودارهای گانت آسان‌تر می‌شود. این نمودار فعالیت‌های مرتبط با هم را به صورت تصویری نمایش می‌دهد. همچنین می‌تواند به عنوان یک راهنمای سطح بالا برای مدیرانی که پیشرفت پروژه را بررسی می‌کنند، عمل نماید.
نکته: گانت یک مفهوم تخصصی و برای مدیریت پروژه های کلان است، اگر با ساختار گانت تاکنون کار نکرده اید یا با آن آشنایی ندارید، توصیه می‌شود از این امکان استفاده نفرمایید.


فعالسازی نمودار گانت:
گانت جزء امکانات نسخه سازمانی بوده و مدیر پروژه می‌تواند آنرا از طریق ویرایش پروژه، بخش تنظیمات پروژه پیشرفته، بخش ماژول ها، فعال نماید. پس از فعال سازی، یک تب با عنوان گانت پروژه (نمایش پروژه به شیوه گانت) به پروژه اضافه خواهد شد.
توجه داشته باشید که فقط مدیر پروژه پیشرفته به گانت دسترسی دارد و بقیه اعضای پروژه به آن دسترسی ندارند. 

 

 

 

بخش‌های پروژه – بج (badge) و نمودارها

فعالسازی گانت چارت و توضیحات تکمیلی

لینک این راهنما کپی شد!