راهنمای میزیتو پروژه آرشیو پروژه (حذف پروژه)
آرشیو پروژه (حذف پروژه)

 

مفهوم آرشیو پروژه (حذف پروژه):
ممکن است لازم باشد بعد از انجام تمام وظایف یک پروژه، آن را از بخش  پروژه‌های جاری میزکار آرشیو کنیم و سراغ یک پروژه جدید دیگر برویم.

 برای آرشیو یک پروژه ابتدا تمام وظایف داخل پروژه را به حالت انجام شده تبدیل کنید و سپس از طریق گزینه تنظیمات پروژه، پروژه را آرشیو کنید.

 

 

 

نکته ۱

فقط مدیر پروژه امکان دسترسی به آرشیو پروژه را دارد.

 

نکته ۲

قبل از آرشیو پروژه تمامی وظایف پروژه باید به حالت تکمیل شده درآید.

 

نکته ۳

پروژه فقط امکان آرشیو دارد و به جهت حفظ مستندات حذف نمی‌شود.

 

 

 


بازیابی یک پروژه


برای بازیابی یک پروژه، مالک میزکار کافی است به بخش تنظیمات میزکار / مجوزها مراجعه کند و در پایین ترین بخش بر روی اصلاح دسترسی پروژه‌ها کلیک نماید.

 


سپس در این قسمت پروژه مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی افزودن دسترسی به فرد / انتخاب خود یا همکاران پرو‌‌ژه را از حالت آرشیو خارج نماید.

 

 

 پروژه یا دسته بندی که در جستجوی آن هستید برای چه کسانی قابل مشاهده باشد.

 پروژه یا دسته بندی که در جستجوی آن هستید برای چه کسانی قابل مشاهده نباشد.

 و یا عنوان کامل یا بخشی از عنوان را جستجو کنید

 تعداد کل (دسته بندی یا پروژه ها) و تعدادی که شما انتخاب کرده اید را نمایش می دهد.

 پروژه یا دسته بندی مورد نظر را انتخاب کنید.

 

 

 جستجو بر حسب عنوان یا بخشی از عنوان

 نتایج جستجو نمایش داده میشود و حالا تیک انتخاب را کلیک کنید

 افزودن دسترسی به فرد. کاربر را انتخاب و تایید کنید.

 حذف دسترسی از فرد. کاربر را انتخاب و تایید کنید

 

فیلم آموزشی:

 

 

فعالسازی گانت چارت و توضیحات تکمیلی

آشنایی با مفهوم صورتجلسه و انواع صورتجلسه