راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ صورتجلسات
مانیتورینگ صورتجلسات

 

نکته: برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید

 

در این قسمت شما قادر خواهید بود بر اساس موارد زیر صورتجلسات را فیلتر نمایید و نتایج مورد نظر خود را مشاهده کنید:

 

مانیتورینگ پرونده مشتریان

ویدیوی میزیتو - محیط میزکار