راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ صورتجلسات
مانیتورینگ صورتجلسات

نحوه دسترسی

نکته

برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید.

 

فیلترها

در این قسمت شما قادر خواهید بود بر اساس موارد زیر صورتجلسات را فیلتر نمایید و نتایج مورد نظر خود را مشاهده کنید:

  • متن مورد نظر
  • کارشناس جلسه
  • رئیس جلسه
  • ناظر اجرا
  • عضو جلسه
  • برچسب‌ها
  • وضعیت صورتجلسه

 

مانیتورینگ پرونده مشتریان

ویدیوی میزیتو - محیط میزکار