راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ پروژه‌ها
مانیتورینگ پروژه‌ها

در این قسمت شمای کلی از وضعیت پروژه‌ها در قالب نمودارهای گرافیکی به شما نمایش داده می‌شود.

 

نکته

برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید.

معرفی بخش‌ها

در بخش بالا یک نمودار دایره‌ای برای نمایش وضعیت کلی پروژه‌های میز کار شما و در بخش پایین نمودارهای خطی گرافیکی بر اساس میزان پیشرفت هر کدام از پروژه‌های شما به صورت تفکیکی به شما نمایش داده خواهد شد. با مقایسه نمودارهای گرافیکی پروژهها در کنار یکدیگر اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار مدیریت و میزان پیشرفت و یا تاخیر در پروژه‌ها ارائه خواهد شد.

 

 

در صورت نیاز، با کلیک بر روی هر کدام از پروژه‌ها وضعیت پروژه با جزئیات بیشتر به شما نمایش داده خواهد شد.

 

مانیتورینگ اعضا

مانیتورینگ وظایف