راهنمای میزیتو پروژه ایجاد پروژه جدید
ایجاد پروژه جدید

برای ایجاد پروژه جدید می‌توانید به روش زیر اقدام نمایید:

مراجعه به منو پروژه‌ها و کلیک بر روی پروژه جدید.

 

 

 منو پروژه برای دسترسی به پروژه‌ها

 دسترسی ایجاد پروژه

 دکمه دوم دسترسی ایجاد پروژه

 

 

در پنجره باز شده می‌باید موارد زیر را انجام دهید و در نهایت با فشردن دکمه ایجاد پروژه، پروژه مورد نظر خود را بسازید:

 

 

 عنوان پروژه را وارد کنید

 رنگ دلخواهتان را انتخاب نمایید

 تصویر نمایه پروژه را انتخاب کنید

 انتخاب اعضا پروژه

 کلیک برای ایجاد پروژه

آشنایی با مفهوم پروژه

امکانات و تنظیمات پروژه