راهنمای میزیتو نامه‌ها فیلتر نامه‌ها
فیلتر نامه‌ها

 

آشنایی با فیلتر نامه‌ها

در بخش نامه گزینه ای بنام فیلتر نمایش نامه وجود دارد که برای جستجوی یک نامه خاص می توانید از آن بهره ببرید. با کلیک بر روی عنوان "فیلتر نمایش نامه‌ها" گزینه‌های زیر نمایش داده خواهد شد.

 

 

بخش‌های فیلتر نامه‌ها

 جستجو بر اساس متن در عنوان و متن نامه

 فرستنده نامه چه کسی است.

 دریافت کننده نامه چی کسی است.

 وضعیت نامه چیست؟ خوانده شده یا خوانده نشده

 پیوست: پیوست دارد یا ندارد؟

 برچسب نامه را انتخاب کنید

 نوع نامه وارده یا صادره را مشخص کنید (مخصوص نسخه سازمانی و امکان دبیرخانه یا اندیکاتور)
با انتخاب نوع نامه، گزینه‌های بعدی ظاهر خواهد شد.

 شماره نامه را وارد کنید

 از چه تاریخ

 تا چه تاریخی

 فیلتر کنید

 

دبیرخانه

اتصال نامه به پرونده مشتری