راهنمای میزیتو وظایف ایجاد وظیفه
ایجاد وظیفه

هر نوع فعالیتی می‌تواند به صورت یک وظیفه برای فرد یا افراد تعریف شود. امکان تعریف وظیفه در بخش‌های مختلف میزیتو برای شما فراهم است.

تعریف وظیفه در پروژه
در بخش‌های مختلف یک پروژه امکان تعریف وظایف وجود دارد. نکته مهم این است که این وظایف هر چند در قسمت‌های مختلف پروژه ایجاد می‌شوند اما همه آن‌ها در نهایت وظایف یک پروژه هستند و فقط محل ایجاد ‌‌‌آن‌ها متفاوت است.

 


۱- گروه پروژه
در گروه پروژه  با مراجعه به نوار ابزار پایین از طریق زدن دکمه مشخص شده در تصویر امکان ایجاد وظیفه دارید.

 


 

۲- در بورد پروژه
در بورد پروژه و در زیر هر ستون امکان ایجاد وظیفه وجود دارد. این وظیفه بعد از ایجاد زیر همان ستون قرار می‌گیرد اما در ادامه امکان جابجایی آن بین ستون‌ها وجود خواهد داشت.

 


 

۳- در تقویم پروژه
مدیران پروژه امکان مشاهده تقویم پروژه را خواهند داشت. در تقویم پروژه و با بردن نشانگر روی هر کدام از روزهای تقویم وبا زدن دکمه مشخص شده در تصویر امکان ایجاد وظیفه وجود دارد.

 


 

۴- در گانت چارت
در گانت چارت و باز زدن دکمه مشخص شده در تصویر مقابل هر فاز صفحه جدیدی باز می‌شود که یکی از دکمه‌های آن امکان ایجاد وظیفه جدید را در اختیار شما قرار می‌دهد.

 


 

۵- در صورتجلسه
در هر صورتجلسه با زدن دکمه ایجاد مصوبه در حقیقت یک وظیفه برای همکاران تعریف خواهید کرد.

 


 

تعریف وظیفه در منو وظایف

 


۱- دکمه ایجاد وظیفه
با ورود به منو وظایف یک دکمه ایجاد وظایف برای شما قابل مشاهد خواهد بود. 
نکته مهم: تفاوت ایجاد وظیفه در منو وظایف با ایجاد وظایف در پروژه این است که در قسمت وظایف هنگام ایجاد وظیفه شما باید پروژه‌ای که وظیفه قرار است در آن قرار گیرد را نیز هنگام تعریف وظیفه مشخص کنید.


۲- ایجاد وظیفه در تقویم
همانند تقویم در بخش پروژه  در این قسمت هم با ورود به سربرگ تقویم در منو وظایف و بردن نشانگر روی هر روز کاری امکان ایجاد وظیفه وجود دارد.
مجددا به این نکته دقیت کنید که هنگام ایجاد وظیفه در این بخش هم باید حتما یک پروژه برای وظیفه انتخاب شود تا وظیفه تعریف گردد.


 

ایجاد وظیفه در نامه
هنگام ایجاد هر نامه و با مراجعه به دکمه پیوست، امکان ایجاد وظیفه ذیل یک نامه وجود دارد.
نکته مهم: هنگام ایجاد وظیفه شما باید پروژه‌ای که وظیفه قرار است در آن قرار گیرد را نیز هنگام تعریف وظیفه مشخص کنید.

 


 

ایجاد وظیفه در پرونده مشتری
در قسمت گفتگوی پرونده مشتری امکان تعریف وظیفه پیگیری با زدن دکمه .... برای شما فراهم است.
در این قسمت هم هنگام ایجاد وظیفه حتما باید یک پروژه را به عنوان دسته‌بندی وظیفه انتخاب کنید.

 


 

آشنایی با بخش وظایف

بخش‌های یک وظیفه