راهنمای میزیتو پروژه تنظیمات پروژه ساده: (نسخه پایه و تجاری)
تنظیمات پروژه ساده: (نسخه پایه و تجاری)

 تنظیمات پروژه ساده: (نسخه پایه و تجاری)

.در بخش تنظیمات پروژه امکان اضافه نمودن عضو جدید، نوتیفیکیشن، آرشیو پروژه و تنظیمات پیشرفته (ویژه نسخه سازمانی) دسترسی خواهید داشت. همچنین در قسمت پایین تنظیمات قابلیت تغییر سمت اعضا به مدیر نیز وجود دارد

 

 

اطلاعات عمومی پروژه

 عنوان پروژه

 تغییر نام پروژه

 تغییر رنگ پروژه

 تغییر تصویر پروژه

 

تنظیمات عمومی پروژه

 افزودن عضو جدید

 فعال با غیر فعال بودن نوتیفیکیشن

 آرشیو پروژه

 

نکته

در میزیتو مفهومی بنام حذف پروژه وجود ندارد. در حقیقت هر پروژه، یک سند در شرکت و یا سازمان است به همین دلیل در میزیتو صرفا امکان  «آرشیو پروژه»،  آن هم در صورت تکمیل تمامی وظایف اعضای پروژه وجود دارد.

در صورت حذف یک پروژه امکان بازگرداندن پروژه فقط برای صاحب میزکار وجود خواهد داشت.

 

 تغییر پروژه به پروژه پیشرفته (نسخه سازمانی)

 

بخش اعضای پروژه

 امکان حذف یا ارتقاء عضو عادی به مدیر پروژه

 نمایش وضعیت ایجاد کننده پروژه

 

آشنایی اولیه با امکانات پروژه

تنظیمات پروژه پیشرفته: (نسخه سازمانی)