راهنمای میزیتو پروژه آشنایی با مفهوم صورتجلسه و انواع صورتجلسه
آشنایی با مفهوم صورتجلسه و انواع صورتجلسه

 

مفهوم صورتجلسه:

صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه‌های رسمی است. به‌طور معمول صورتجلسه‌ها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین، و مصوبات و مذاکرات جلسه است.

در این قسمت با دو شکل صورتجلسات، صورتجلسه ساده و پیشرفته آشنا خواهیم شد.

 

انواع صورتجلسه:
صورتجلسه ساده (تک مرحله‌ای)
صورتجلسه پیشرفته (چند مرحله ای)


همانطور که از نام این بخش مشخص است، شما می‌توانید بعد از برگزاری جلسات حضوری در گروه پروژه، با کلیک بر روی نوار ابزار بخش پایین، صورت‌جلسه ایجاد کنید:

 

 

صورتجلسه ساده:
صورتجلسه ساده تنها یک مرحله دارد که شامل تکمیل فرم صورتجلسه و تعیین مصوبات است. تصویر زیر نمونه یک صورتجلسه ساده است.

 

 

برای آشنایی بیشتر با صورتجلسه ساده اینجا کلیک کنید.

 

صورتجلسه پیشرفته:
 

در حقیقت صورتجلسه پیشرفته نسخه بسیار کامل‌تر صورتجلسه ساده است. در صورتجلسه پیشرفته، مراحل جلسه قبل از شروع جلسه آغاز میگردد.

برای ایجاد یک صورتجلسه پیشرفته، وارد یک پروژه پیشرفته شوید و از قسمت تنظیمات پروژه پیشرفته، امکان صورتجلسه پیشرفته را فعال کنید.

برای دسترسی به آموزش تنظیمات پروژه / پروژه پیشرفته اینجا کلیک کنید.

 

صورتجلسه پیشرفته شامل سه مرحله کلی زیر است:
پیش نویس: شامل دعوت اعضا و مشخص کردن جزئیات اولیه جلسه است.

جلسه در حال تشکیل: شامل مراحل حضور و غیاب افراد، اضافه کردن شرح جلسه و در نهایت تعیین مصوبات است.

امضاء و ارجاع مصوبات صورتجلسه: در این مرحله مصوبات جهت تایید برای اعضاء جلسه ارسال و در صورت تایید، مصوبات ابلاغ میگردد.

تصویر زیر نمونه صفحه اول یک صورتجلسه پیشرفته است.

 

 

برای آشنایی بیشتر با صورتجلسه پیشرفته اینجا کلیک کنید.

آرشیو پروژه (حذف پروژه)

آشنایی با صورتجلسه ساده