راهنمای میزیتو وظایف وظیفه بدون انجام دهنده
وظیفه بدون انجام دهنده

 

مفهوم وظیفه بدون انجام دهنده:

اگر وظیفه‌ای دارید که هنوز مسئول انجام ندارد، می‌توانید وظیفه‌ای بدون انجام دهنده تعریف کرده تا در زمان مناسب به یکی از کارکنان ارجاع دهید.

 

نحوه ایجاد وظیفه بدون انجام دهنده:
بر روی ایجاد وظیفه کلیک کنید و هنگام انتخاب مسئول انجام، بر روی ضربدر کلیک کنید تا وظیفه بدون مسئول انجام ایجاد شود.

 

 

نمایش وظیفه بدون مسئول انجام وظیفه

 

 

نمایش وظیفه بدون مسئول انجام در گروه پروژه

 

 

 

نکته

وظیفه بدون انجام‌دهنده فقط در گروه پروژه نمایش داده می‌شود.

 

تغییر وظیفه بدون مسئول به وظیفه دارای مسئول انجام:

کافیست بر روی وظیفه کلیک کنید و در قسمت مسئول انجام، یک انجام دهنده اضافه کنید و تمام. حالا وظیفه دارای مسئول انجام خواهد بود.

وظیفه به چند نفر

وظیفه با تایید‌کننده نهایی