راهنمای میزیتو پروژه کپی پروژه
کپی پروژه

 

احتیاط مهم

احتیاط

به هیچ عنوان یک پروژه را به عنوان تست کپی نکنید. با هر بار کپی پروژه تمامی وظایف پروژه به کارتابل وظایف اعضا اضافه خواهد شد و امکان حذف آنها نیز وجود نخواهد داشت.

 

نکته

این امکان در نسخه سازمانی فعال است.

 

مفهوم کپی پروژه

یک پروژه با تمام جزئیات (تنظیمات، اعضا، بورد و وظایف) ایجاد کنید و هر زمان نیاز به پروژه مشابهی دارید از آن یک کپی بگیرید. درا ین حالت پرو‌ژه با تمام جزئیات کپی خواهد شد.

 

نکته

می‌توان از پروژه‌های در حال جریان هم کپی ایجاد کرد. در این حالت پروژه با تمام وظایف ایجاد شده از ابتدا البته وظایف بدون توضیحات و تغییرات کپی خواهد شد.

 

مراحل کپی پروژه

برای کپی یک پروژه در نسخه سازمانی وارد تنظیمات یک پروژه شوید و بر روی آیکون مشخص شده کلیک و مراحل را طی کنید.

 

 

پس از کلیک بر روی آیکون کپی پروژه مراحل را به ترتیب ادامه دهید.

 

 

 

 

در این مرحله تمام وظایف پروژه برای شما نمایش داده می‌شود. تیک هر وظیفه که نیاز ندارید را بردارید تا در کپی اضافه نشود.

 

 

نام پروژه جدید را انتخاب کنید.

 

 

حالا جزئیات به شما نمایش داده می‌شود و درخواست مجدد تایید می‌شود.

 

 

و پروژه در حال ایجاد است تا اتمام مراحل صبر کنید و در نهایت از پروژه کپی شده استفاده کنید.

الگوی صورتجلسه

انتقال پروژه از ترلو (Trello) به میزیتو