راهنمای میزیتو پرونده مشتریان جزئیات پرونده مشتری - قسمت اول
جزئیات پرونده مشتری - قسمت اول

پس از کلیک بر روی پرونده یک مشتری جزئیات نمایش داده می‌شود.

پرونده مشتری دو بخش اصلی دارد.

بخش اول: جزئیات اطلاعات مشتری

قسمتی که در آن اطلاعات مشتری به نمایش در می‌آید و امکان ویرایش نیز دارد.

 

 

 ویرایش اطلاعات مشتری (با کلیک صفحه ویرایش اطلاعات مشتری باز خواهد شد) - این قسمت با حرکت موس در این بخش نمایان خواهد شد

 تصویر پروفایل مشتری و نام مشتری

 برچسب پرونده مشتری - می‌توان برچسب‌های جدیدی را اضافه و یا از برچسب‌های قبلی استفاده کرد.

 قابل مشاهده برای کدامیک از اعضاء هست. (برای اضافه یا کم کردن اعضا باید به قسمت ویرایش اطلاعات مشتری  وارد شوید)

 ثبت فرصت فروش روی این پرونده (مخصوص نسخه سازمانی)

 ثبت اسناد مالی روی این پرونده (مخصوص نسخه سازمانی)

 نمایش فرصت‌های فروش ثبت شده قبلی

 نمایش اسناد مالی ثبت شده روی این پرونده

 نمایش اطلاعات بیشتر (مانند آدرس وبسایت، ایمیل و...)

 

ثبت اطلاعات مشتری جدید

جزئیات پرونده مشتری - قسمت دوم