راهنمای میزیتو گفتگو سربرگ‌های گفتگو
سربرگ‌های گفتگو

در این اموزش به معرفی سربرگ‌های بخش گفتگو خواهیم پرداخت.

 

 

سربرگ‌های گفتگو

 سربرگ همه: در این قسمت تمامی چت‌ها در گروه‌ها، کانال‌ها و گفتگوهای شخصی نمایش داده می‌شود.

 سربرگ گروه‌ها: در این قسمت تمامی گفتگوها در قالب گروه گفتگو و کانال نمایش داده می‌شود.

 سربرگ گفتگوی شخصی: هر کدام از کاربران را نیاز دارید انتخاب و با ایشان گفتگو کنید.

 فیلتر بر اساس نام اشخاص یا گروه‌ها و کانال‌ها

 

ایجاد گفتگوی جدید

 دسترسی سریع به ایجاد یک گفتگوی جدید

 ارسال پیام شخصی جدید

 ایجاد گروه گفتگوی جدید: ایجاد یک چت گروهی برای اعضای اضافه شده به گروه گفتگو

 ایجاد کانال جدید: کانال یک فضای یک طرفه از طرف ایجاد کننده است. در کانال فقط فرد ایجاد کننده امکان ایجاد پیام را دارد و دیگر اعضا فقط بیننده خواهند بود و امکان ایجاد گفتگو ندارند.

 دسترسی به گروه‌ها، کانال‌ها و گفتگوهای شخصی. می‌توانید هر کدام از گفتگوها را می‌خواهید انتخاب و پیام ارسال نمایید.

 دسترسی سریع به ایجاد گروه گفتگو

 

پیام شخصی