راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - جلسه آنلاین
بخش‌های پروژه - جلسه آنلاین

 

تعریف:
جلسه آنلاین یک تماس تصویری گروهی بین افراد یک پروژه است.

 

نکته: تماس تصویری در نسخه سازمانی فعال است

 

 

 

  تعداد افراد حاضر در جلسه

 تیک سبز برای افرادی که میخواهیم در جلسه باشند (به صورت پیش فرض همه اعضای پروژه در جلسه حاضر هستند مگر اینکه تیک حضور را بردارید)

  افرودن کاربر (اگر نیاز دارید فرد دیگری را به جلسه اضافه کنید)

 انصراف از جلسه آنلاین

 شروع تماس تصویری (جلسه آنلاین)

 

شروع جلسه:
ابتدا درخواست تایید میکروفون و دوربین ظاهر خواهد شد. توجه کنید سیستم‌های بدون میکروفون یا دوربین قابلیت حضور در جلسه را نخواهند داشت.

 

 

  فعال و غیرفعال کردن میکروفون

 پایان تماس

  فعال و غیرفعال کردن دوربین

 اشتراک گذاری صفحه نمایش شما

 

باکس نمایش اطلاعات پروژه:

 امکان چت و نمایش گفتگوهای پروژه

 اعضایی که ‌در جلسه حاضر هستند را نمایش می‌دهد

 امکان بزرگ کردن تصویر شرکت کننده در جلسه را می‌دهد

 

بخش‌های پروژه - سربرگ تقویم

بخش‌های پروژه – بج (badge) و نمودارها