راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - سربرگ تقویم
بخش‌های پروژه - سربرگ تقویم

سربرگ تقویم

 

نکته

سربرگ تقویم فقط برای مدیران پروژه قابل مشاهده است.

 

 

 نمایش وظایف بدون زمان

 نمایش کامل عناوین

 فیلتر نمایش

 نمایشگر ماه و سال

 نمایشگر تاریخ امروز

 امکان ایجاد وظیفه در روزهای آينده تقویم

 

بخش‌های تقویم:

روز فعلی:  نمایش تقویم به صورتی است  که شما دقیقاً روز فعلی را مشاهده نمایید.

 روزهای قبل: به صورت هاشور خورده نمایش داده می‌شود.

 کارهای بدون زمان: در بالای تقویم نمایش داده می‌شود و می‌توان کارهای بدون زمان را با جابجایی به یک تاریخ خاص منتقل و دارای زمان نمود. در این صورت زمان انجام وظیفه به صورت خودکار تغییر‌یابد.

 

نکته

می‌توانید نمایش وظایف بدون زمان را غیرفعال کنید.

 

نمایش کامل عناوین: قابلیت دیگری که در بخش بالای تقویم فعال است، نمایش کامل عناوین وظیفه است. نمایش کامل عناوین را انتخاب کنید، حالا وظایف با جزییات بیشتر شامل ساعت و توضیحات عمومی نمایش داده خواهد شد.

 در صورت غیر فعال شدن این قابلیت عناوین وظایف به صورت خلاصه نمایش داده می‌شنوند.

فیلتر نمایش: شما می‌توانید بر مبنای ایجاد کننده وظایف یا مسئول انجام، تقویم را فیلتر کنید. با انتخاب مسئول انجام و فیلتر، فقط وظایف این فرد در تقویم نمایش داد خواهد شد.

ایجاد وظیفه در تقویم: با کلیک بر روی هر تاریخ در تقویم امکان ایجاد وظیفه نیز برای شما وجود خواهد داشت. همه امکانات ایجاد وظیفه مثل وظیفه تکرارشونده، وظیفه عادی و وظیفه خاص فعال است.

تعریف و نمایش وظیفه تکرار شونده: به صورت عادی در نمایش وظیفه تکرار شونده اولین وظیفه نزدیک نمایش داده می‌شود و به محض تکمیل وظیفه اول، وظیفه بعدی ایجاد میگردد اما در نمایش به صورت تقویم تکرارها نیز برای برنامه ریزی بهتر نمایش داده می‌شود.

 

نکته

در صورتی که نیاز به جابجایی تاریخ یک وظیفه تکرار شونده دارید کافیست اولین وظیفه تکرارشونده که به صورت رنگی نمایش داده می‌شود را به خانه دیگر منتقل کنید. بدین صورت کل وظایف تکرار شونده از همان روز مجددا ایجاد و زمانبندی نیز اصلاح خواهد شد.

 

تغییر ماه در تقویم: کافیست در بخش بالای تقویم برای رفتن از ماهی به ماه دیگر بر روی آیکون فلش کلیک کنیم و در این حالت، ماه بعد نیز نمایش داده می شود و برای بازگشت کافیست دکمه امروز را کلیک کنید.

بخش‌های پروژه - بورد پروژه

بخش‌های پروژه - جلسه آنلاین