راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - سربرگ وظایف
بخش‌های پروژه - سربرگ وظایف

مفهوم سربرگ وظایف:
در سربرگ وظایف تمامی وظایف پروژه نمایش داده می‌شود. 

 

 

 

 انواع حالات نمایش وظایف:

امکان انتخاب حالت‌های مختلف جهت نمایش وجود دارد، حالت‌هایی مانند:

کارهای انجام نشده

کارهای من، کارهای دیگران

بدون انجام دهنده

کارهای انجام شده

کارهای دارای تاخیر

کارهای دارای زمان

کارهای بدون زمان

 

 مشاهده فایل‌ها:

امکان مشاهده همه‌ فایل‌های اضافه شده در وظایف پروژه در این قسمت فراهم است.

 

 

 فیلتر:

امکان فیلترهای مختلف برای نمایش وظایف در این قسمت فراهم است.

جستجوی متن

فرد ایجاد کننده

مسئول انجام

وضعیت انجام (انجام نشده، انجام شده)

برچسب‌ها

لیست بورد

 

 

 مرتب‌سازی:

در این قسمت امکان مرتب‌سازی لیست وظایف براساس انتخاب‌های زیر ممکن است.

پیش‌فرض

آخرین تغییرات

زمان ایجاد

 

 چاپ نتایج:
پس از اعمال فیلترهای لازم با زدن این کلید یک جدول خروجی از لیست وظایف دریافت خواهید کرد. (امکان انتخاب محتوای جدول و انتقال به نرم افزارهای دیگر مانند اکسل نیز وجود دارد)

 

  وظایف دارای تاخیر:

وظایفی که از زمان انجام و یا مهلت انجام آنها بیشتر از ۲۴ ساعت گذشته و تکمیل نشده‌اند.

 

 وظایف جاری:

وظایفی که برای انجام آن‌ها بازه زمانی یا مهلت انجام تعیین شده است.

 

 وظایف بدون زمان:

وظایفی که بدون زمان تعریف شده‌اند.

 

  وظایف آینده:

وظایفی که زمان انجام آن‌ها هنوز فرا نرسیده است.

بخش‌های پروژه - گروه پروژه

بخش‌های پروژه - بورد پروژه