راهنمای میزیتو وظایف ایجاد الگو برای وظیفه
ایجاد الگو برای وظیفه

 

مفهوم الگوی وظیفه:
اگر وظایفی دارید که بسیار پر‌کاربرد هستند، می‌توانید این وظایف را به صورت الگو درآورید، تا نیاز به تعریف مجدد آنها نباشد و در زمان ایجاد وظیفه جدید، از الگوهای قبلی استفاده کنید. در این حالت یک وظیفه طبق الگو ایجاد خواهد شد که میتوانید آن را ویرایش کنید.

برای استفاده از این امکان بدین صورت عمل کنید.

 

نکته: این امکان در نسخه سازمانی میزیتو فعال است.

 

 

ایجاد الگو وظیفه:
یک وظیفه با تمام جزئیاتی که لازم است به عنوان الگو باشد تعریف و ایجاد کنید.

حال بر روی وظیفه تعریف شده کلیک کنید تا وظیفه باز شود. بر روی عبارت ویرایش وظیفه کلیک کنید.

 

 

دوباره در همان نقطه بر روی تنظیمات وظیفه کلیک کنید.

 

 

حال دوعبارت خواهید دید:
حذف وظیفه. برای دسترسی به آموزش حذف وظیفه اینجا کلیک کنید.


تعریف به عنوان الگو

با کلیک بر روی گزینه "تعریف بعنوان الگو" این وظیفه بعنوان الگو ثبت خواهد شد.

 

 

تمام، شما یک الگوی وظیفه ایجاد کردید.

 

استفاده از الگو
برای دسترسی به الگوهای قبلی، زمان ایجاد وظیفه بر روی آیکون تنظیمات وظیفه کلیک کنید تا گزینه‌ها نمایش داده می‌شود.

 

 

حال بر روی عنوان "کپی از الگوهای قبلی" کلیک کنید.

 

 

با انتخاب یک الگو، وظیفه ای طبق همان الگو ایجاد خواهد شد.

 

 

تمام، یک وظیفه طبق الگوهای قبلی ایجاد گردید.

کپی وظیفه برای چند نفر

وظیفه به چند نفر