راهنمای میزیتو وظایف وظیفه تکرار شونده
وظیفه تکرار شونده

مفهوم وظیفه تکرار شونده

در مواردی‌که نیاز دارید وظیفه‌ای به صورت تکرارشونده ایجاد کنید بدین صورت عمل نمایید.

هنگام ایجاد یک وظیفه، و در قسمت انتخاب زمان، بر روی گزینه انتخاب تاریخ و زمان کلیک کنید. حال در صفحه ای که باز شده عبارت تکرار نمیشود را پیدا و یکی از گزینه های روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه را انتخاب نمایید تا وظیفه به صورت دوره ای بر اساس تنظیمات شما تکرار شود.

 

 

 

 

اما اگر حالت خاصی از تکرار مد نظر شماست بر روی عبارت "خاص" کلیک کنید.

حال در صفحه ای که باز شده تنظیمات زیر را انجام دهید.

اول: تکرار زمان وظیفه با چه بازه زمانی صورت پذیرد: روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه

دوم: پایان تکرار وظیفه چه زمانی باشد

تکرار وظیفه بدون پایان باشد (یعنی برای همیشه تکرار شود)

بعد از چند بار تکرار، دیگر تکرار ادامه نیابد.

و یا تا چه تاریخ خاصی ادامه یابد.

 

 

 

حال با تنظیم این قسمت و کلیک بر روی تایید وظیفه تعریف خواهد شد.

 

نکته مهم

تکرارشوندگی وظیفه در منو وظایف و پروژه‌ها منوط به تکمیل وظیفه قبلی است.

 

 

 

توضیح بیشتر: به طور مثال وظیفه ای تکرار شونده روزانه تعیین می کنید. در این حالت وظیفه روز دوم تا زمانیکه وظیفه روز اول تکمیل نشود ایجاد نمی‌گردد. به محض تکمیل وظیفه روز اول، وظیفه تکرار شونده روز دوم ایجاد خواهد شد. پس اگر وظیفه روز اول دچار تاخیر گردد و تکمیل نشود وظیفه ی تکرار شونده بعدی ایجاد نخواهد گردید.

 

لغو حالت تکرار شوندگی

برای لغو تکرار کافیست وظیفه را باز کنید و در حالت ویرایش وظیفه، گزینه "لغو تکرار" را کلیک نمایید. تمام، این وظیفه دیگر تکرار نخواهد شد. 

 

چک لیست وظیفه

کپی وظیفه