راهنمای میزیتو وظایف کپی وظیفه برای چند نفر
کپی وظیفه برای چند نفر

مفهوم

در نسخه سازمانی میزیتو این امکان وجود دارد که هنگام ایجاد یک وظیفه، وظیفه به صورت همزمان برای چند نفر کپی شود.

 

مراحل کپی وظیفه

برای دسترسی به این امکان بر روی آیکون تنظیمات وظیفه طبق تصویر زیر کلیک نمایید.

 

 

تا عبارت "کپی وظیفه برای چند نفر" نمایش داده شود.

 

 

با کلیک بر روی این گزینه تصویر زیر ظاهر میشود و شما میتوانید افراد مورد نظر جهت کپی وظیفه برای ایشان را انتخاب کنید.

 

 

در این حالت جزئیات وظیفه ایجاد شده برای تمامی اعضای اضافه شده کپی میگردد.

 

کپی وظیفه

الگوی وظیفه