راهنمای میزیتو وظایف چک لیست وظیفه
چک لیست وظیفه

مفهوم

در نسخه سازمانی میزیتو و یک پروژه پیشرفته این امکان وجود دارد که هنگام ایجاد یک وظیفه، برای وظیفه یک چک لیست فعالیت ایجاد شود.

 

 

چک لیست فعالیت می‌تواند فازهای مختلف یک وظیفه و یا مراحل انجام یک وظیفه باشد. بدین صورت با زدن تیک هر قسمت در چک لیست، درصد پیشرفت وظیفه نیز تغییر می‌کند، تا زمانیکه وظیفه تکمیل گردد.

 

 

بخش‌های یک چک لیست

 تیک تکمیل این سطر چک لیست

 امکان ویرایش متن سطر

 حذف سط چک لیست

 ایجاد سطر جدید

 

نکته

برای اضافه کردن ردیف به چک‌لیست کافیست متن ردیف اول را نوشته و سپس کلید Enter  را بفشارید.

 

مهلت انجام وظیفه (تاریخ سررسید)

وظیفه تکرار شونده