راهنمای میزیتو وظایف مهلت انجام وظیفه (تاریخ سررسید)
مهلت انجام وظیفه (تاریخ سررسید)

 

مفهوم مهلت انجام وظیفه

 

نکته

امکان مهلت انجام وظیفه در نسخه سازمانی میزیتو و پروژه پیشرفته فعال است.

 

در نسخه سازمانی میزیتو و پروژه پیشرفته این امکان وجود دارد که هنگام ایجاد یک وظیفه، برای وظیفه مهلت انجام کار تنظیم گردد. جهت فعال سازی مهلت انجام، ویرایش پروژه را بزنید، بر روی تنظیمات پیشرفته کلیک نمایید و امکان مهلت انجام برای وظایف را روشن بفرمایید. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر در رابطه با تنظیمات پروژه پیشرفته دارید،  اینجا کلیک کنید.


در صورت تعیین مهلت انجام، میزان تاخیر در وظیفه از مهلت انجام محاسبه خواهد شد.

 

اضافه کردن مهلت انجام

با فعال کردن این قابلیت در تنظیمات پروژه پیشرفته، هنگام ایجاد وظیفه گزینه مهلت انجام وظیفه اضافه خواهد شد.

حال بدین صورت برای یک وظیفه دو زمان تعیین می‌شود: ۱- تاریخ یادآوری وظیفه  ۲- مهلت انجام وظیفه (پایان مهلت انجام وظیفه)

 

 

نمایش وظیفه دارای مهلت

 

 

نکته

در وظایفی که مهلت انجام تعیین می‌گردد، تاخیر در وظیفه، از زمان مهلت انجام وظیفه محاسبه خواهد گردید.

 

تغییر وظیفه تکمیل شده به جاری

چک لیست وظیفه

لینک این راهنما کپی شد!