راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ اعضا
مانیتورینگ اعضا

مانیتورینگ اعضای تیم

در صورتی که احساس نیاز به مانیتورینگ و بررسی شرایط هر کدام از اعضای میز کار را دارید با مراجعه به بخش مانیتورینگ اعضا و کلیک بر روی نام فرد مورد نظر وارد بخش مشاهده مانیتورینگ کاربر خواهید شد.

 

نکته

برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید.

 

حال در این صفحه شما با وضعیت عملکرد کاربر در بخش گفتگوها، نامه‌ها، وظایف مربوط به کاربر، وظایف تعیین شده از طرف دیگران به کاربر، وظایف انجام شده توسط کاربر و در نهایت پرونده‌های ایجاد شده توسط کاربر و یادداشت‌های ایجاد شده فرد به شما نمایش داده خواهد شد.

 

 

کارتابل وظایف:

در ادامه با کلیک بر روی مشاهده کارتابل وظایف در بخش بالا شما قابلیت مشاهده کارتابل وظایف فرد مورد نظر را پیدا خواهید کرد. در این قسمت وظایف موجود در کارتابل وظایف فرد مورد نظر به شما نمایش داده خواهد شد.

 

 

سابقه آنلاین:

با کلیک بر روی آیکن سابقه آنلاین، وضعیت آنلاین بودن فرد در میزِکار، از طریق نمودار شماتیک به شما نمایش داده می‌شود. این نمودار گرافیکی براساس روزهای مورد نظر میزان آنلاین بودن فرد در میزِکار را به شما نمایش می‌دهد. همچنین می‌توانید این نمودار گرافیکی را تبدیل به جدول بر اساس روزهای کاری و میزان آنلاین بودند تبدیل نمایید.

 

مانیتورینگ

مانیتورینگ پروژه‌ها