راهنمای میزیتو پرونده مشتریان فرصت‌های فروش
فرصت‌های فروش

فرصت فروش در حقیقت یک سند پیش بینی درآمدهای احتمالی برای شما ایجاد میکند. در هر مذاکره‌ی در حال انجام احتمالاتی برای درصد میزان موفقیت و مبلغ احتمالی فروش وجود دارد. پس از ثبت یک پرونده مشتری با کلیک بر روی فرصت فروش مراحل زیر را جهت ثبت آن دنبال کنید:

 

 

 میزان درصد موفقیت احتمالی فرصت فروش

 عنوان فرصت فروش (ممکن است به یک مشتری چند محصول در حال فروش دارید و انتخاب عنوان برای هر کدام باعث شناسایی راحت تر ان خواهد شد)

 ارزش فرصت فروش

 مشخص کردن میزان موفقیت

 توضیحات لازم را یادداشت کنید

 مسئول پیگیری انتخاب کنید

 برچسب مناسب اضافه کنید (برچسب‌های این بخش مخصوص همین قسمت است)

 

نمایش فرصت‌های فروش در پرونده مشتری:
 

 

 نمایش مجموع عددی فرصت‌ها و اسناد مالی ثبت شده قبل

 ثبت فرصت و سند جدید

 نمایش جزئیات فرصت‌های قبلی و اسناد 

 نمایش در گروه گفتگو

نکته مهم: فرصت های فروش فقط برای افرادیکه از طرف مدیر میزکار دسترسی داده شده باشند قابل مشاهده خواهد بود.

 

فرصت‌های فروش ابزاری بسیار کاربردی در پیش‌بینی درآمدهای احتمالی شرکت یا سازمان در ماه‌‌های آینده برای شما ایجاد خواهد نمود.

 

مانیتورینگ فروش:

حال پس از وارد کردن فرصت فروش در پرونده مشتریان با مراجعه به بخش پرونده مشتریان و کلیک بر روی مانیتورینگ فروش اطلاعات بسیار جذابی از میزان درآمدهای احتمالی در ماه‌های آینده و بر اساس دسته‌بندی میزان موفقیت برای شما نمایش داده می‌شود.

 

 

 مجموع درآمدهای احتمالی ماه‌های آینده 
این مبلغ چطور بدست آمده است؟ احتمال هر فروش: حاصلضرب مبلغ فرصت فروش ضربدر درصد موفقیت است. با جمع مجموع این فرصت در آمد احتمالی ماه‌های آینده بدست می‌آید.

 فیلتر نمایش فرصت‌های فروش

با انتخاب و کلیک بر روی یک فرصت فروش جزئیات آن درصد فروش نمایش داده خواهد شد. (اینجا ۶۰ درصد انتخاب شده است)

 درصد موفقیت

 ارزش اسمی فرصت فروش (مبلغی که بعنوان فرصت فروش ثبت شده است)

 ارزش وزنی این فرصت فروش (حاصلضرب ارزش اسمی ضربدر درصد موفقیت)

 نمایش فرصت‌های فروش با ضریب انتخاب شده

 

نکته: در صورت نیاز به کلیک بر روی هر کدام از فرصت ها جزییات آن فرصت به نمایش درخواهد آمد.

 

ارسال پیام غیر متنی در پرونده مشتریان

ثبت اسناد مالی