راهنمای میزیتو پرونده مشتریان ارسال پیام غیر متنی در پرونده مشتریان
ارسال پیام غیر متنی در پرونده مشتریان

برای ارسال پیام‌های غیر متنی مانند عکس، فایل، وظیفه و ... می‌توانید از طریق آیکون‌های مشخص شده در قسمت وارد کردن متن، اقدام نمایید:

 

 

آیکون  : با کلیک بر روی این دکمه امکان فرستادن شکلک‌های مختلف را دارید.

 

آیکون  : با کلیک بر روی این دکمه امکان ثبت گزارش‌های تلفنی را با ورود تاریخ، ساعت، گزارش و نوع تماس (ورودی یا خروجی) و در نهایت فشردن دکمه ارسال گزارش، دارید.

 

آیکون  : با کلیک بر روی این دکمه امکان افزودن وظیفه برای خود و دیگران را دارید.

 

آیکون  : همانطور که از نام این بخش مشخص است، شما می‌توانید بعد از برگزاری جلسات حضوری، با کلیک بر روی این دکمه، صورت‌جلسه ایجاد کنید:

 

دکمه  : با فشردن این دکمه و پس از آن دکمه انتخاب فایل و سپس انتخاب عکس، فیلم و یا فایل مورد نظرتان با هر پسوندی، می‌توانید ارسال این قبیل فایل‌ها را انجام دهید.

 

نکته: در ارسال تصویر، پس از آپلود آن، امکان نوشتن عنوان نیز وجود دارد.

 

نکته: برای ارسال تصاویر، ویدئو‌ها و فایل‌ها، قابلیت Drag&Drop نیز در نظر گرفته شده است.

 

ویرایش اطلاعات مشتری

فرصت‌های فروش