راهنمای میزیتو پرونده مشتریان ویرایش اطلاعات مشتری
ویرایش اطلاعات مشتری

نحوه دسترسی

برای دسترسی به ویرایش اطلاعات مشتری باید وارد فضای پرونده مشتری مورد نظر شده و در پنجره باز شده، بر روی آیکون مشخص شده در تصویر کلیک نمایید.

 

 

در صفحه باز شده امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده مشتری وجود دارد.

 

 

 سابقه تغییرات پرونده مشتری

یکی از بخش های بسیار مهم برای مدیران در پرونده مشتریان امکان بررسی سابقه تغییرات پرونده مشتری است. شما تمامی اطلاعات اطلاعات مشتری را ثبت کرده‌اید اما ممکن است یکی از پرسنل سهوا و یا عمدا نسبت به تغییر اطلاعات صحیح مشتری اقدام کند. سابقه تغییرات وظیفه علاوه بر ثبت این تغییرات، امکان بازگشت اطلاعات به تاریخ‌های ثبت شده نیز فراهم می‌کند.

 

 

تنظیمات گروه پرونده مشتری

ارسال پیام غیر متنی در پرونده مشتریان