راهنمای میزیتو یادداشت‌ها حذف و آرشیو یادداشت
حذف و آرشیو یادداشت

 

دسترسی به حذف یا آرشیو

گزینه‌های حذف و آرشیو یک یادداشت با انتقال اشاره‌گر موس بر روی یادداشت مورد نظر، به صورت آیکن‌هایی در گوشه سمت چپ و پایین یادداشت، فعال می‌شوند:

 

 

فشردن دکمه   به شما امکان آرشیو یادداشت مورد نظر را می‌دهد.

فشردن دکمه  به شما امکان حذف یادداشت مورد نظر را می‌دهد.

ویرایش یادداشت‌ها

آشنایی با پرونده مشتریان