راهنمای میزیتو یادداشت‌ها ویرایش یادداشت‌ها
ویرایش یادداشت‌ها

 

نحوه ویرایش یادداشت

گزینه‌های ویرایش یک یادداشت با انتقال اشاره‌گر موس بر روی یادداشت مورد نظر، به صورت آیکن‌هایی در پایین یادداشت، فعال می‌شوند:

 

 

انوع ویرایش یادداشت

فشردن دکمه تخته رنگ و پس از آن انتخاب رنگ مورد نظر، رنگ یادداشت شما را عوض خواهد کرد.

 فشردن دکمه برچسب امکان برداشتن و یا گذاشتن برچسب‌های یادداشت را می‌دهد.

 

میان‌راهنما

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن، رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، برچسب جدید را ایجاد نمایید.

در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی  جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

due date

 

 فشردن دکمه  به شما امکان ویرایش عنوان و متن و چک‌لیست یادداشت را می‌دهد که پس از فشردن دکمه به روزرسانی، تغییرات اعمال می‌شوند.

فیلتر یادداشت‌ها

حذف و آرشیو یادداشت