راهنمای میزیتو نامه‌ها پاسخ، ارجاع و آرشیو نامه‌ها
پاسخ، ارجاع و آرشیو نامه‌ها

دسترسی به پاسخ، ارجاع و آرشیو

کلیک بر روی هر نامه (در زیر بخش باز شده آن) و کلیک بر روی هر پاراف، شما را به نامه و یا پاراف مورد نظر منتقل می‌کند.

 

 

آشنایی با بخش‌ها

 بازگشت به نامه‌ها

 موضوع این نامه

 ثبت شماره نامه (نسخه سازمانی)

 برچسب نامه

 آرشیو نامه

 این نامه به چه کسانی ارسال شده است.

 ساعت دیده شدن نامه توسط دریافت کنندگان

با کلیک بر روی این آیکون افراد و ساعت بازدید نامه ثبت شده است

 

 

 پاسخ و و پاراف به این قسمت نامه (این عبارت با حرکت موس نمایش داده می‌شود)

 پاسخ به کل نامه

 ارجاع کل نامه به نفر دیگر

 

توضیح بیشتر:

  •  آرشیو نامه: آرشیو نامه با فشردن دکمه آرشیو نامه در گوشه سمت چپ و بالای نامه امکان‌پذیر است.
  •  برچسب‌ها: کلیک بر روی این بخش و پس از آن بر روی نام برچسب یا برچسب‌های مورد نظر، برچسب یا برچسب‌های مورد نظر را به نامه می‌چسباند.

 

نکته

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، برچسب جدید را ایجاد نمایید.

در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی  جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

due date

 

برای پاسخ به پاراف‌های نامه می‌توانید اشاره‌گر موس خود را بر روی پاراف مورد نظر قرار دهید و با ظاهر شدن دکمه پاسخ به این پاراف بر روی آن کلیک کنید و متن و پیوست خود را در محل‌های مشخص شده وارد کنید و با فشردن دکمه ارسال، آن را ارسال کنید.

 

 

ارجاع نامه: برای ارجاع نامه می‌توانید بر روی دکمه نارنجی رنگ پایین صفحه با عنوان ارجاع پیام به نفرات دیگر کلیک کنید و پس از مشخص کردن افراد مورد خطاب، متن ارجاع و پیوست به متن در قسمت‌های مشخص شده، با زدن دکمه ارسال، نامه را به افرادی که مشخص کرده‌اید ارجاع دهید.

ایجاد نامه جدید

دبیرخانه