راهنمای میزیتو نامه‌ها ایجاد نامه جدید
ایجاد نامه جدید

 

روش ایجاد نامه

برای ایجاد نامه جدید می‌توانید از طریق دکمه نارنجی رنگ بالای صفحه با عنوان ایجاد نامه جدید استفاده کنید.

 

 

بخش‌های نامه

 موضوع نامه

 اضافه کردن اعضا

 

 

 متن نامه

 برچسب‌های نامه

 پیوست نامه (فایل و وظیفه)

 

 

در پنجره باز شده، امکانات زیر برای شما فراهم است:

  •  وارد کردن موضوع نامه در قسمت مشخص شده.
  •  نوشتن نام همکارانی که می‌خواهید نامه برای آن‌ها ارسال شود در قسمت مشخص شده و انتخاب فرد مورد نظر.
  •  وارد کردن متن نامه در قسمت مشخص شده با امکان اضافه کردن لیست، لیست عدددار، متن Bold، متن Italic و لینک از طریق دکمه‌های پایین قسمت متن.
  •  امکان چسباندن برچسب بر روی نامه از طریق دکمه مشخص شده.
  •  امکان اضافه کردن پیوست فایل، عکس، فیلم و وظیفه از طریق فشردن دکمه پیوست‌ها در پایین پنجره

     پس از فشردن دکمه پیوست‌ها، فشردن دکمه افزودن فایل و پس از آن فشردن دکمه انتخاب فایل یا عکس و فیلم مورد نظرتان، فایل به نامه پیوست می‌شود.

     پس از فشردن دکمه پیوست‌ها، فشردن دکمه افزودن وظیفه، پنجره‌ای را باز می‌کند که به شما امکان تعریف وظیفه جدید و پیوست آن به نامه را می‌دهد.

پس از طی کردن مراحل بالا و استفاده از امکانات مختلف، فشردن دکمه ارسال در پایین پنجره، نامه شما را ایجاد و آن را برای افراد مشخص شده ارسال می‌کند.

نامه‌ها

پاسخ، ارجاع و آرشیو نامه‌ها