راهنمای میزیتو فضای میزکار فضای میزکار
فضای میزکار

پس از ورود به میزِکار، فضای کلی قابل مشاهده به شرح زیر است:

نوار سمت راست میزِکار، شامل سرویس‌های قابل استفاده در میزکار است که در همین آموزش، به تفصیل هر کدام را تشریح خواهیم کرد.

 

 

همچنین پس از بخش سرویس‌ها، بخشی را با عنوان همکارانم مشاهده می‌کنید که در این قسمت می‌توانید از آخرین وظایف انجام شده هر شخص و همچنین زمان آن، مطلع شوید.

ضمنا از همین بخش امکان دعوت عضو جدید را نیز دارید.

 

 

نکته: گزینه دعوت عضو جدید فقط برای فردی که میزِکار را ساخته و یا افراد با سطح دسترسی مدیر، فعال است

 

پس از آن می‌توانید بخشی را با عنوان فضای استفاده شده ببینید که در آن فضای مصرفی میزِکار شما، نسبت به فضای کل قابل مصرف، قابل مشاهده است.

 

 

نوار بالایی میزِکار، به طور کلی امکان تنظیمات مختلف را به شما می‌دهد؛

دکمه  در سمت راست نوار بالایی، به شما قابلیت بسته و باز کردن منوی عمودی سمت راست را می‌دهد.

- کلیک بر روی نام میزِکاری که انتخاب کرده‌اید، به شما دو گزینه تنظیمات برای انجام تنظیمات میزِکارتان و ایجاد میزِکار جدید برای ایجاد یک میزِکار جدید با مصرفی دیگر، می‌دهد. همچنین در صورتی که از قبل در تعداد دو یا بیشتری میزِکار حضور داشتید، امکان جابجایی بین میزِکار‌ها نیز از این طریق فراهم است.

- کلیک بر روی بخش جست‌و‌جو به شما امکان جست‌و‌جوی متن‌ها را در بخش‌های مختلف سیستم ‌می‌دهد.

 دکمه  ، امکان دسترسی به آخرین تغییرات سیستم میزیتو، راهنمای میزیتو، درخواست پشتیبانی و ثبت پیشنهاد را برایتان فراهم می‌کند.

- دکمه  ، امکان ثبت درخواست پشتیبانی و گفت‌و‌گو با کارشناس میزیتو را از طریق پنجره باز شده، فراهم می‌کند.

- کلیک بر روی  ، امکان بررسی تنظیمات میزِکارتان را فراهم می‌آورد.

- کلیک بر روی بخش تصویر پروفایل، به شما گزینه تنظیمات پروفایل و همچنین امکان خروج از سیستم را می‌دهد.

 

تنظیمات میزکار