راهنمای میزیتو وظایف مفهوم وزن وظیفه
مفهوم وزن وظیفه
نکته: این امکان در نسخه سازمانی میزیتو در دسترس شما قرار خواهد گرفت

 

به طور کلی در حالت معمول و در نسخه پایه میزیتو صرفاً وظیفه‌ای را برای فرد انجام دهنده ایجاد می‌کنید اما در نسخه سازمانی و پروژه پیشرفته امکان ویژه‌ای به عنوان وزن وظیفه وجود دارد.

 در حقیقت در این حالت یک عدد، به وظیفه الصاق می‌شود.

 

 

نکته:

واحد اندازه گیری عدد وزن وظیفه یک مفهوم کاملاً قراردادی در سازمان شما خواهد بود. این عدد می‌تواند میزانی بر اساس دقیقه، ساعت، روز و یا هر مفهوم قراردادی دیگری در شرکت شما باشد.

 شما از طریق اضافه کردن یک عدد به عنوان وظیفه قادر خواهید بود به عنوان مدیر پروژه به انجام دهنده وظیفه میزان وزن وظیفه را گوشزد نمایید.

 

نکته مهم در استفاده از وزن وظیفه در پروژه پیشرفته این است که در بخش کارتابل وظایف / انجام شده روزانه و با خروجی گرفتن از وظایف انجام شده توسط یک فرد در طی یک بازه زمانی می‌توان مجموع وزن وظایفی که انجام دهنده در طی این مدت تکمیل نموده است را مشاهده و با جمع این اعداد به مجموعه ساعات انجام کاری توسط فرد انجام دهنده رسید.

 

 

برای دریافت جدول خروجی در این بخش کافیست بر روی عبارت چاپ نتایج کلیک نمایید و محتوای جدول خروجی را مشاهده کنید.

 

نمونه جدول خروجی

مفهوم سابقه تغییرات وظیفه

فیلتر وظایف