راهنمای میزیتو وظایف مفهوم وزن وظیفه
مفهوم وزن وظیفه

 

 

نکته

این امکان در نسخه سازمانی میزیتو در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

 

مفهوم وزن وظیفه

وزن وظیفه در حقیقت چگالی است. می‌توانید برای هر وظیفه یک چگالی (این عدد میتوانند تفاسیر متفاوتی داشته باشد) در نظر گرفت و به آن اضافه کرد.

واحد اندازه گیری وزن وظیفه یک مفهوم کاملاً قراردادی در سازمان شما خواهد بود. این عدد می‌تواند میزانی بر اساس دقیقه، ساعت، روز و یا هر مفهوم قراردادی دیگری در شرکت شما باشد.

 شما از طریق اضافه کردن یک عدد به عنوان وظیفه قادر خواهید بود به عنوان مدیر پروژه به انجام دهنده وظیفه، چگالی وظیفه را گوشزد نمایید.

دسترسی به وزن وظیفه

برای فعال کردن وزن وظیفه باید در تنظیمات پروژه پیشرفته این گزینه را فعال کنید. پس از فعال شدن این گزینه، در هنگام ایجاد وظیفه اضافه خواهد شد

 

 

 

نکته

واحد اندازه‌گیری وزن وظیفه یک مفهوم کاملاً قراردادی در سازمان شما خواهد بود. این عدد می‌تواند میزانی بر اساس دقیقه، ساعت، روز و یا هر مفهوم قراردادی دیگری در شرکت شما باشد.

 شما از طریق اضافه کردن یک عدد به عنوان وظیفه قادر خواهید بود به عنوان مدیر پروژه به انجام دهنده وظیفه، چگالی وظیفه را گوشزد نمایید.

 

نکته مهم در استفاده از وزن وظیفه در پروژه پیشرفته این است که در بخش کارتابل وظایف / انجام شده روزانه و با خروجی گرفتن از وظایف انجام شده توسط یک فرد در طی یک بازه زمانی می‌توان مجموع وزن وظایفی که انجام دهنده در طی این مدت تکمیل نموده است را مشاهده و از آن خروجی با فرمت جدول دریافت کرد.

 

 

برای دریافت جدول خروجی در این بخش کافیست بر روی عبارت چاپ نتایج کلیک نمایید و محتوای جدول خروجی را مشاهده کنید.

 

نمونه جدول خروجی

مفهوم سابقه تغییرات وظیفه

لینک این راهنما کپی شد!