راهنمای میزیتو پروژه بخش‌های پروژه - بورد پروژه
بخش‌های پروژه - بورد پروژه

بورد پروژه:

بورد پروژه در حقیقت امکانی برای دسته بندی بهتر و مدیریت صحیح‌تر وظایف یک پروژه است. در بخش بورد پروژه شما می‌توانید با کلیک بر روی یک دسته‌بندی جدید از بین گزینه‌های "ایجاد لیست‌ها بر اساس الگو"‌ یک گزینه را انتخاب و یا روش دلخواه خود را مشخص نمایید و در دسته‌بندی بوجود آمده وظایف خود را با امکان جابجایی بین ستون‌ها تقسیم کنید.

 

 

 برای انجام (ستون پیش فرض): تمامی وظایف تعریف شده در پروژه به صورت پیش فرض وارد این ستون می‌شوند.

 ایجاد وظیفه: به جهت سهولت استفاده، امکان ایجاد وظیفه در تمامی ستون‌های بورد وجود دارد.

 افزودن لیست جدید: امکان ایجاد ستون‌های جدید براساس نیاز شما فراهم است.

با کلیک بر روی افزون لیست جدید، صفحه ایجاد ستون بندی بدین ترتیب نمایش داده می‌شود.

 

 

ایجاد لیست براساس الگو:
کدام الگو را انتخاب می‌کنید.

کانبان: سه ستون با عناوین، برای انجام ، درحال انجام، انجام شده (اسکرام بورد)

واحدهای سازمان: هر ستون بر اساس واحدهای سازمان شما ایجاد خواهد شد. اگر در این پروژه سه واحد سازمان شما (مثال واحد مالی، واحد طراحی و واحد بازرگانی) می‌توانید براساس همین سه واحد ستون‌هایی تعریف کنید و وظایف مربوط به هر واحد را زیر ستون خود قرار دهید.

اعضای تیم: در این حالت به صورت پیش فرض ستون بندی براساس اعضای تعریف شده در پروژه ایجاد می‌شوند.

روزهای هفته: در این حالت ستون‌ها براساس روزهلای هفته چیده خواهد شد و می‌توان وظایف را براساس روزهای هفته ستون بندی کرد.

دلخواه: در این حالت براساس ستون‌های دلخواه شما و براساس نیاز شما تعریف می‌گردد.

 

 

 

 

بخش‌های پروژه - سربرگ وظایف

بخش‌های پروژه - سربرگ تقویم