راهنمای میزیتو پروژه ایجاد پروژه جدید
ایجاد پروژه جدید

برای ایجاد پروژه جدید می‌توانید به روش زیر اقدام نمایید:

مراجعه به منو پروژه‌ها و کلیک بر روی پروژه جدید.

 

 

 منو پروژه برای دسترسی به پروژه‌ها

 دسترسی ایجاد پروژه

 دکمه دوم دسترسی ایجاد پروژه

 

 

در پنجره باز شده می‌باید موارد زیر را انجام دهید و در نهایت با فشردن دکمه ایجاد پروژه، پروژه مورد نظر خود را بسازید:

 

 

 عنوان پروژه را وارد کنید

 رنگ دلخواهتان را انتخاب نمایید

 تصویر نمایه پروژه را انتخاب کنید

 انتخاب اعضا پروژه

 کلیک برای ایجاد پروژه

آشنایی با مفهوم پروژه

آشنایی اولیه با امکانات پروژه