راهنمای میزیتو پروژه ایجاد پروژه جدید
ایجاد پروژه جدید

برای ایجاد پروژه جدید می‌توانید به روش زیر اقدام نمایید:

مراجعه به منو پروژه‌ها و کلیلک بر روی پروژه جدید.

 

 

در پنجره باز شده می‌باید موارد زیر را انجام دهید و در نهایت با فشردن دکمه ایجاد پروژه، پروژه مورد نظر خود را بسازید:

 

 

 

آشنایی با مفهوم پروژه

معرفی بخش‌های یک پروژه