راهنمای میزیتو گفتگو فیلتر پیام‌ها
فیلتر پیام‌ها

مفهوم

فیلتر پیام‌ها به شما امکان مشاهده یک نوع پیام خاص اعم از متنی، وظایف، عکس‌ها و ... را می‌دهد.

دسترسی به فیلتر پیام‌ها از قسمت بالای فضای گفتگوی شخصی، گروهی، پروژه و یا کانال و در قسمت چپ ممکن است:

 

 

روش استفاده

 فیلتر متن: نام یا کلمه را جستجو کنید

 فیلتر براساس کاربر: نام کاربر را انتخاب و تمامی فعالیتهای او را ببینید

 فیلتر تصویر: تمام تصاویر بارگزاری شده نمایش داده خواهد شد

 فیلتر ویدئو: تمام ویدئوهای بارگزاری شده نمایش داده خواهد شد

 فیلتر بر اساس فایل: همه فایلهای موجود (غیر فیلم و عکس) در گفتگو نمایش داده خواهد شد

 

نکته

فیلتر بر اساس وظایف و صورت‌جلسات، تنها در پروژه‌ها امکان‌پذیر است.

 

در صورتی که پس از مشاهده پیام‌های فیلتر شده درخواست بازگشت به نمایش همه پیام‌ها را داشتید، دکمه بیخیال را در پایین صفحه بفشارید.

ارسال پیام غیر متنی

تنظیمات گروه گفتگو