راهنمای میزیتو گفتگو پیام شخصی
پیام شخصی

مفهوم پیام شخصی:

به چه کسانی می‌توانیم پیام بدهیم: در صفحه گفت‌و‌گو ابتدا اگر فردی را به تیم خود دعوت کرده باشید (چه آن فرد عضو شده باشد و چه عضو نشده باشد)، می‌توانید نام آن را در لیست گفتگو‌ها مشاهده کنید و با کلیک بر روی نام آن فرد، وارد گفتگو با او شوید.

 

 

پس از انتخاب فرد مورد نظر و وارد شدن به صفحه گفتگو، با او گفتگو کنید.

 

 

 با چه کسی در حال گفتگو هستید.

 می‌تواند یک جلسه آنلاین آغاز کنید

 فیلترهای گفتگو

 پیام‌های شما اینجاست

 نشانگر ارسال و خوانده شدن

 پیام‌های طرف دوم گفتگو

 نشانگر پیام ارسال شده و خوانده نشده

 فضای تایپ گفتگو

 امکان اضافه کردن فایل و ایموجی

 

 

جزئیات بیشتر گفتگو

 

 

 تاریخ دریافت پیامها

 نقطه شروع پیامهای جدید شما

 جزئیات پیام (در ادامه توضیح خواهیم داد)

 پاسخ به پیام

 ساعت دریافت این پیام

 

 نمایش زمان دقیق ارسال هر پیام با حرکت و قرار دادن نشانه موس بر روی هر پیام.

 پاسخ به یک پیام خاص با حرکت و قرار دادن نشانه موس بر روی هر پیام و کلیک بر روی پاسخ.

 مشاهده تاریخ و زمان دقیق خوانده شدن هر پیام توسط فرد مقابل، با حرکت و قرار دادن نشانه موس بر روی هر پیام و کلیک بر روی دکمه 

 

جزئیات پیام

با کلیک بر روی گزینه جزئیات پیام صفحه ی جدید برای شما باز خواهد شد.

 

 

 امکان حذف پیام (فقط توسط مدیر میزکار)

 ویرایش پیام

 

نکته

امکان ویرایش پیام فقط تا زمان دیده نشدن پیام وجود دارد.


 

 زمان دقیق ارسال پیام

 این پیام توسط چه کسانی و در چه زمانی خوانده شده است.

 

 

سربرگ‌های گفتگو

پیام گروهی جدید