راهنمای میزیتو وظایف قسمت‌های وظیفه
قسمت‌های وظیفه

 

 

 عنوان فعالیت: برای وظیفه خود عنوان انتخاب کنید

 کپی وظیفه و استفاده از الگوی وظیفه (مخصوص نسخه سازمانی). درنسخه تجاری فعال نیست

 افزودن توضیحات: توضیحاتی برای وظیفه اضافه کنید

 اضافه کردن برچسب: به وظیفه برچسب بزنید

 چک لیست وظیفه: می‌توانید برای وظیفه یک چک لیست ایجاد کنید

 ضمیمه فایل: فایل‌های خود را به وظیفه اضافه کنید

 زمان یادآروی: برای وظیفه خود یک زمان یادآوری تنظیم کنید

 مسئول انجام: برای وظیفه یک مسئول انجام انتخاب کنید 

 ایجاد: وظیفه را در مرحله نهایی ایجاد کنید

 

 

میان راهنما:

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد برچسب جدید را ایجاد نمایید.
  • در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی آیکن مداد جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

 

due date

 

در این بخش شاهد پیش‌فرض‌هایی مانند امروز، فردا و پس‌فردا هستید.

در صورتی که بخواهید تاریخ و زمان دلخواه و دقیق مشخص کنید، می‌توانید بر روی انتخاب تاریخ و زمان در قسمت‌های مشخص شده، تاریخ و زمان وظیفه را مشخص کنید و با کلیک بر روی تأیید، تغییرات انجام شده را اعمال کنید.

در این قسمت باید فرد مورد نظر را (فقط یک نفر) با کلیک بر روی نام آن مشخص کنید.

 

میان راهنما:

در پایین این بخش امکان ایجاد دسته‌بندی جدید با کلیک بر روی دسته‌بندی جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان دسته‌بندی را وارد، افرادی که لازم است به این دسته‌بندی دسترسی داشته باشند را مشخص و رنگ دسته‌بندی را انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، دسته‌بندی جدید را ایجاد نمایید.

 

نهایتاً پس از انجام مراحل بالا با فشردن دکمه ایجاد در پایین پنجره، وظیفه جدید ایجاد و به فرد مورد نظر نسبت داده می‌شود.

 

ایجاد وظیفه

ویرایش و حذف یک وظیفه