راهنمای میزیتو وظایف ایجاد وظیفه
ایجاد وظیفه

برای تعریف وظیفه جدید برای خود و یا دیگران می‌توانید از طریق دکمه سبز رنگ بالای صفحه با عنوان ایجاد وظیفه استفاده کنید.

 

 

در پنجره باز شده، امکانات زیر برای شما فراهم است:

 

میان راهنما:

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد برچسب جدید را ایجاد نمایید.
  • در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی آیکن مداد جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

due date

 

در این بخش شاهد پیش‌فرض‌هایی مانند امروز، فردا و پس‌فردا هستید.

در صورتی که بخواهید تاریخ و زمان دلخواه و دقیق مشخص کنید، می‌توانید بر روی انتخاب تاریخ و زمان در قسمت‌های مشخص شده، تاریخ و زمان وظیفه را مشخص کنید و با کلیک بر روی تأیید، تغییرات انجام شده را اعمال کنید.

در این قسمت باید فرد مورد نظر را (فقط یک نفر) با کلیک بر روی نام آن مشخص کنید.

 

میان راهنما:

در پایین این بخش امکان ایجاد دسته‌بندی جدید با کلیک بر روی دسته‌بندی جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان دسته‌بندی را وارد، افرادی که لازم است به این دسته‌بندی دسترسی داشته باشند را مشخص و رنگ دسته‌بندی را انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، دسته‌بندی جدید را ایجاد نمایید.

 

در این بخش همچنین امکان ویرایش نام دسته‌بندی‌ها نیز با کلیک بر روی  جلوی هر دسته‌بندی وجود دارد.

 

due date

 

نهایتاً پس از انجام مراحل بالا با فشردن دکمه ایجاد در پایین پنجره، وظیفه جدید ایجاد و به فرد مورد نظر نسبت داده می‌شود.

 

ویرایش و حذف یک وظیفه