راهنمای میزیتو وظایف بخش‌های یک وظیفه
بخش‌های یک وظیفه

مفهوم

هر فعالیت فردی به عنوان یک وظیفه قابل تعریف و پیگیری است. با ایجاد یک وظیفه برای هر فرد، در تاریخ و زمان مقرر یادآوری ارسال خواهد شد.

 

بخش‌های یک وظیفه

 عنوان فعالیت: برای وظیفه خود عنوان انتخاب کنید

 کپی وظیفه و استفاده از الگوی وظیفه (مخصوص نسخه سازمانی). درنسخه تجاری فعال نیست

 افزودن توضیحات: توضیحاتی برای وظیفه اضافه کنید

 اضافه کردن برچسب: به وظیفه برچسب بزنید

 چک لیست وظیفه: می‌توانید برای وظیفه یک چک لیست ایجاد کنید

 ضمیمه فایل: فایل‌های خود را به وظیفه اضافه کنید

 زمان یادآروی: برای وظیفه خود یک زمان یادآوری تنظیم کنید

 مسئول انجام: برای وظیفه یک مسئول انجام انتخاب کنید 

 ایجاد: وظیفه را در مرحله نهایی ایجاد کنید

 

 

میان‌راهنما

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد برچسب جدید را ایجاد نمایید.
  • در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی آیکن مداد جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

 

due date

 

  • اضافه کردن زمان یادآوری وظیفه با کلیک بر روی

در این بخش شاهد پیش‌فرض‌هایی مانند امروز، فردا و پس‌فردا هستید.

در صورتی که بخواهید تاریخ و زمان دلخواه و دقیق مشخص کنید، می‌توانید بر روی انتخاب تاریخ و زمان در قسمت‌های مشخص شده، تاریخ و زمان وظیفه را مشخص کنید و با کلیک بر روی تأیید، تغییرات انجام شده را اعمال کنید.

  • مشخص کردن مسئول انجام وظیفه با کلیک بر روی

در این قسمت باید فرد مورد نظر را (فقط یک نفر) با کلیک بر روی نام آن مشخص کنید.

  • انتخاب یک پروژه برای دسته‌بندی تعریف وظیفه

 

میان‌راهنما

در پایین این بخش امکان ایجاد دسته‌بندی جدید با کلیک بر روی دسته‌بندی جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان دسته‌بندی را وارد، افرادی که لازم است به این دسته‌بندی دسترسی داشته باشند را مشخص و رنگ دسته‌بندی را انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، دسته‌بندی جدید را ایجاد نمایید.

 

نهایتاً پس از انجام مراحل بالا با فشردن دکمه ایجاد در پایین پنجره، وظیفه جدید ایجاد و به فرد مورد نظر نسبت داده می‌شود.

 

ایجاد وظیفه

ویرایش وظیفه، حذف وظیفه و بازیابی وظیفه