راهنمای میزیتو وظایف بخش‌های یک وظیفه
بخش‌های یک وظیفه

مفهوم

هر فعالیت فردی به عنوان یک وظیفه قابل تعریف و پیگیری است. با ایجاد یک وظیفه برای هر فرد، در تاریخ و زمان مقرر یادآوری ارسال خواهد شد. 

 

بخش‌های یک وظیفه

 عنوان فعالیت: برای وظیفه خود عنوان انتخاب کنید

 کپی وظیفه و استفاده از الگوی وظیفه (مخصوص نسخه سازمانی). درنسخه تجاری فعال نیست

 افزودن توضیحات: توضیحاتی برای وظیفه اضافه کنید

 اضافه کردن برچسب: به وظیفه برچسب بزنید

 چک لیست وظیفه: می‌توانید برای وظیفه یک چک لیست ایجاد کنید

 ضمیمه فایل: فایل‌های خود را به وظیفه اضافه کنید

 زمان یادآروی: برای وظیفه خود یک زمان یادآوری تنظیم کنید

 مسئول انجام: برای وظیفه یک مسئول انجام انتخاب کنید 

 ایجاد: وظیفه را در مرحله نهایی ایجاد کنید

 

 

میان‌راهنما

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد برچسب جدید را ایجاد نمایید.
  • در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی آیکن مداد جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

 

due date

 

  • اضافه کردن زمان یادآوری وظیفه با کلیک بر روی

در این بخش شاهد پیش‌فرض‌هایی مانند امروز، فردا و پس‌فردا هستید.

در صورتی که بخواهید تاریخ و زمان دلخواه و دقیق مشخص کنید، می‌توانید بر روی انتخاب تاریخ و زمان در قسمت‌های مشخص شده، تاریخ و زمان وظیفه را مشخص کنید و با کلیک بر روی تأیید، تغییرات انجام شده را اعمال کنید.

  • مشخص کردن مسئول انجام وظیفه با کلیک بر روی

در این قسمت باید فرد مورد نظر را (فقط یک نفر) با کلیک بر روی نام آن مشخص کنید.

  • انتخاب یک پروژه برای دسته‌بندی تعریف وظیفه

 

میان‌راهنما

در پایین این بخش امکان ایجاد دسته‌بندی جدید با کلیک بر روی دسته‌بندی جدید وجود دارد:

  • بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان دسته‌بندی را وارد، افرادی که لازم است به این دسته‌بندی دسترسی داشته باشند را مشخص و رنگ دسته‌بندی را انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، دسته‌بندی جدید را ایجاد نمایید.

 

نهایتاً پس از انجام مراحل بالا با فشردن دکمه ایجاد در پایین پنجره، وظیفه جدید ایجاد و به فرد مورد نظر نسبت داده می‌شود.

 
نمایش صورتجلسه مربوط به یک وظیفه

در صورتیکه وظیفه ای مربوط به صورتجلسه باشد، هنگام مشاهده آن وظیفه می‌توانید با انتخاب گزینه «مشاهده صورتجلسه»، صورتجلسه مربوطه را مشاهده نمایید.


 

ایجاد وظیفه

ویرایش وظیفه، حذف وظیفه و بازیابی وظیفه

لینک این راهنما کپی شد!