راهنمای میزیتو مانیتورینگ تیم مانیتورینگ پرونده مشتریان
مانیتورینگ پرونده مشتریان

آشنایی

بخش مانتورینگ پرونده مشتریان قابلیت فیلتر و گزارش وضعیت پرونده مشتریان بر اساس فیلترهای داشتن برچسب و یا نداشتن برچسب، قابل مشاهده برای فرد یا عدم مشاهده، و همچنین ایجاد شده توسط چه کسی و بر اساس تاریخ ایجاد جستجو نموده و نتایج مورد نظر را چاپ نمایید.

 

نکته

برای اضافه شدن مانیتورینگ به منوهای نرم‌افزار، در قسمت تنظیمات میزکار / مجوزها / دسترسی به این منو را برای خود ایجاد کنید.

 

فیلترها

 

پس از جستجو بر اساس فیلترهای مورد نظر، پرونده‌های نتیجه جستجو در بخش پایین صفحه و زیر باکس جستجو نمایش داده می‌شود.

 

 

نکته

با کلیک بر روی عبارت چاپ، نتایج یک جدول به شما نمایش داده می‌شود که امکان انتخاب و کپی این محتوا در برنامه هایی مانند excel ،‌word و نرم‌افزارهای مشابه وجود دارد.

 

 

 

مانیتورینگ وظایف

مانیتورینگ صورتجلسات