راهنمای میزیتو پرونده مشتریان ثبت اطلاعات مشتری جدید
ثبت اطلاعات مشتری جدید

ثبت اطلاعات مشتری جدید

برای ورود اطلاعات مشتری جدید می‌توانید از طریق دکمه آبی رنگ بالای صفحه با عنوان ثبت اطلاعات مشتری جدید استفاده کنید.

 

 

در پنجره باز شده، امکانات زیر برای شما فراهم است:

 

 

 اضافه کردن عکس پرونده مشتری

 نام مشتری (نام و نام خانوداگی یا شهرت)

 نام تجاری مشتری (نام شرکت یا برند)

 شماره تماس

 عنوان شماره تماس (مثال شماره دفتر شعبه ۱)

 آدرس مشتری

 بسیار مهم - اضافه کردن اعضایی که پرونده مشتری را می‌بینند

 توضیحات پرونده مشتری (سوابق یا اطلاعات تکمیلی مشتری)

 اطلاعات بیشتر (مانند آدرس وبسایت، ایمیل و...)

 

اطلاعات بیشتر مشتری

فعال شدن گزینه‌های این قسمت با کلیک بر روی دکمه اطلاعات بیشتر در پایین همین پنجره ممکن است.

اطلاعات بیشتر شامل آدرس سایت، آدرس ایمیل، کد پستی، فکس و کد اقتصادی است که در قسمت‌های معین شده، قابل وارد کردن است.

 

 

 اطلاعات نمایندگان (افرادی دیگری غیر از فرد اصلی از شرکت مشتری که با آن‌ها در ارتباط هستیم)

 

اطلاعات نمایندگان

برای هر مشتری، امکان ورود اطلاعات نمایندگان آن مشتری با فشردن دکمه اطلاعات نمایندگان در پایین همین پنجره وجود دارد.

اطلاعاتی شامل نام نماینده، سِمَت، آدرس ایمیل، شماره همراه و شماره تماس نماینده که در محل‌های معین، قابل وارد کردن است.

 

 

نکته

برای ایجاد نماینده جدید، می‌توانید بر روی دکمه به‌علاوه در پایین پنجره کلیک کنید.

 

نهایتاً پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز خود، با فشردن دکمه ایجاد در پایین پنجره، مشتری جدید ایجاد شده و در صفحه پرونده مشتریان، قابل مشاهده است.

بخش‌های پرونده مشتریان

جزئیات پرونده مشتری - قسمت اول