راهنمای میزیتو یادداشت‌ها فیلتر یادداشت‌ها
فیلتر یادداشت‌ها

 

 

دسترسی به فیلتر یادداشت‌ها

نوار زرد رنگ بالای صفحه دارای فیلتر‌های مختلفی است:

 

 

معرفی فیلترها

 همه یادداشت‌ها: این فیلتر، تمامی یادداشت‌های ایجاد شده توسط شما را نشان می‌دهد. البته این بخش به طور پیش‌فرض فعال است.

 یادداشت‌های حذف شده: این فیلتر یادداشت‌های حذف شده شما را نمایش می‌دهد.

برای بازیابی یادداشت‌های حذف شده، می‌توانید در این فیلتر، اشاره‌گر موس خود را به روی یادداشت مورد نظر منتقل کنید و با ظاهر شدن دکمه بازیابی، آن را بفشارید.

آرشیو یادداشت‌ها: این فیلتر یادداشت‌های آرشیو شده شما را نمایش می‌دهد.

برای بازیابی یادداشت‌های آرشیو شده، می‌توانید در این فیلتر، اشاره‌گر موس خود را به روی یادداشت مورد نظر منتقل کنید و با ظاهر شدن دکمه بازیابی، آن را بفشارید.

برچسب‌ها: کلیک بر روی این بخش و پس از آن بر روی نام برچسب مورد نظر، یادداشت‌ها را بر اساس یادداشت‌هایی که با این برچسب مشخص شده‌اند، فیلتر می‌کند.

 

میان‌راهنما

در پایین بخش برچسب‌ها امکان ایجاد برچسب جدید با کلیک بر روی ایجاد برچسب جدید وجود دارد:

بدین صورت که با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید در قسمت مشخص شده، عنوان برچسب خود را وارد و برای آن، رنگ انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی دکمه ایجاد، برچسب جدید را ایجاد نمایید.

در این بخش همچنین امکان ویرایش نام برچسب‌ها نیز با کلیک بر روی  جلوی هر برچسب وجود دارد.

 

due date

ایجاد یادداشت جدید

ویرایش یادداشت‌ها